top of page

Can Akgümüş (1987-Ankara) Selçuk Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi’nde İktisat üzerine lisans eğitimi gördü. Sanat üretiminde malzeme olarak fotoğrafı; görünen gerçekliği kayıt altına alması ve bunun bellek, tarih ve toplum ile olan ilişkileri üzerinden yeniden üretilmesi ile oluşan döngünün bir saptaması olarak kullanıyor. Çeşitli kolaj, pozlama ve tarama teknikleri uygulayarak fotoğrafın sınırlarını araştırırken imge üretimine odaklanıyor. Yapıtlarında hafıza, hatırlama ve unutma pratikleri, yaşamın doğal döngüsü ve bireyler üzerindeki etkilerini mesafeli ve yorumlayıcı gözlemleriyle üretirken kişisel hafızasıyla ortak hafıza arasında yeni ilişki yolları arıyor. 2013 yılında katıldığı 3. Uluslararası Bursa Fotofest Dummy yarışmasında 1.’lik derecesi alan Akgümüş’ün ilk fotoğraf kitabı “Öteki Bosna” basılmaya hak kazandı. İlk solo sergisi “Yutulmuş”, 2016 yılında İstanbul’da Artnivo Project Space’de açıldı. İkinci solo sergisi “Terminal”, 2021 yılında İstanbul’da Kurşunlu Han’da açıldı ve ardından 2022 yılında Ankara'ya, KA’nın sergi mekanına taşındı. Seçili sergileri ve gerçekleştirdiği projeleri arasında “Genç/Yeni/Farklı IV, Galeri Zilberman, İstanbul (2013), 14. İstanbul Bienali Komşu Etkinliği “40 metre, 4 Duvar, 8 Küp”, Zorlu İstanbul (2015), 7. İstanbul Onur Haftası Sergisi “Nerdeen Nereye”, İstanbul (2016), 15. İstanbul Bienali Komşu Etkinliği “Ev”, Müze Evliyagil, Ankara (2017), Odtu Sanat 19 “Yeni Bir Dünya”, Ankara (2018), “Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler”, Müze Evliyagil, Ankara (2018), Nevnesil “Monomit”, Galeri Nev, Ankara (2018), “Saklı”, Derya Yücel Küratörlüğünde, KASA Gallery, Istanbul (2018), “Kürklü Venüs”, Martch Art Project, İstanbul (2019), “Camdan Şato, Müze Evliyagil, Ankara (2020), “COLLIDE ‘22: An International Encounter Between Art Professionals & Contemporary Artists”, Collaboration With Kulturakademie Tarabya İstanbul, Goethe Institut Ankara and Künstlerhaus Bethanien Berlin (2022),  “Reimage: Morning After Dark” KAIROS Gallery, İstanbul (2022), Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir, Müze Evliyagil, Ankara (2022) bulunan Can Akgümüş Ankara ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 

 

Can Akgümüş (1987-Ankara) completed his undergraduate studies in the department of Economics at Selçuk University Faculty of Economics and Administrative Sciences. He uses photography as a material in his art production as an indication of the cycle created by recording the visible reality and its reproduction over its relations to memory, history, and society. He focuses on image production as he explores the limits of photography by applying various techniques such as collage, exposure, and scanning. While he produces his artwork through his distant and interpretive observations of memory, remembering and forgetting practices, the natural cycle of life, and its effects on individuals, he also seeks new relations between his own memory and collective memory. In 2013, Akgümüş's first photo book, "The Other Bosnia," which won 1st place in the 3rd International Bursa Fotofest Dummy competition, was entitled to be published. His first solo exhibition, “Swallowed,” opened in 2016, at Artnivo Project Space in İstanbul. His second solo exhibition, “Terminal,” opened in 2021, at Arthan Gallery in İstanbul, and then in 2022, the exhibition moved to Ankara, KA's exhibition space. Some of his selected exhibitions are:  "Young/Fresh/Different IV” Galeri Zilberman, İstanbul (2013), 14. İstanbul Biennial Parallel Event "40 meters, 4 Walls, 8 Cubes" Zorlu İstanbul (2015), 7. İstanbul Pride Week "Who Would Have Thought" İstanbul (2016), 15. İstanbul Biennial Neighbour Event "Home" Evliyagil Museum, Ankara (2017),  ODTÜSanat19 "A New World", Ankara (2018), "Icons of Thinking: Images and Texts'' Evliyagil Museum, Ankara (2018), Nevnesil “Monomyth,” Galeri Nev, Ankara (2018), “Venus in Furs,” Martch Art Project, İstanbul (2019), “Crystal Chateau,” Evliyagil Museum, Ankara (2020), “COLLIDE ‘22: An International Encounter Between Art Professionals & Contemporary Artists”, Collaboration With Kulturakademie Tarabya İstanbul, Goethe Institut Ankara and Künstlerhaus Bethanien Berlin (2022),  “Reimage: Morning After Dark” KAIROS Gallery, İstanbul (2022), “Art is the Highest Form of Hope,” Evliyagil Museum, Ankara (2022). He lives and works in both Ankara and İstanbul.

can@canakgumus.com

canakgumus@gmail.com

  • Instagram

Gelecek

Upcoming

2022, "GREAT DREAM", Solo Show, KAIROS Gallery, Istanbul

Kişisel & Grup Sergiler, Sunumlar

Solo & Group Exhibitions, Presentations

 

2022, "Art Is The Highest Form Of Hope", Curated by Beral Madra, Evliyagil Museum, Ankara

2022, “Reimage: Morning After Dark”, KAIROS Gallery, Istanbul

2022, “COLLIDE ‘22: An International Encounter Between Art Professionals & Contemporary Artists”, Collaboration With Kulturakademie Tarabya İstanbul, Goethe Institut Ankara and Künstlerhaus Bethanien Berlin

2022, "Terminal", Solo Show, KA, Ankara

2021, "Terminal", Solo Show, Kurşunlu Han, Istanbul 

2020, "Crystal Chateau", Evliyagil Museum, Ankara

2019, "Venus In Furs", Match Art Project, Istanbul 

2019, “Choose One Master - Nature”, 16th Istanbul Biennial Neighbour Events, Curated by Beral Madra // Evliyagil Dolapdere, Istanbul

2018, “Artists Pick Artist”, ArtSümer Gallery, Istanbul

2018, “The Cut and The Pit”, Uniq Gallery, Istanbul

2018,  “Concealed”, Can Akgümüş, Yuşa Yalçıntaş, Zeynep Kayan, Curated by Derya Yücel, KASA Gallery, Istanbul

2018, “The Other Bodies Are Here”, Kova Art Space, Ankara

2018, “MONOMYTH”, Galeri Nev, Ankara

2018, “Icons of Thinking: Images and Texts”, Curated by Beral Madra, Evliyagil Museum, Ankara

2018, “A New World”, ODTUsanat 19, METU, Ankara

2017, “Goes By”, CCSM, Ankara

2017, “Home”, 15th Istanbul Biennial Neighbour Events, Curated by Derya Yücel // Evliyagil Museum, Ankara

2017, “Whose Art History”, Uniq Gallery, İstanbul

2016, “Contemporary Istanbul”, Istanbul

2016, “Contemporary Art Outdoors”, Ströer Kentvizyon & Artnivo, İstanbul

2016, “Who Would Have Thought”, 7th Istanbul Pride Exhibition, Istanbul

2016, “8th Photography Meetings”, ITU Photography Club, Istanbul

2016, “Istanbul Photobook Festival”, FUAM, Istanbul

2016, “Swallowed”, Solo Show, Artnivo, Istanbul

2015, “40 meters 4 walls 8 cubes”, 14th Istanbul Biennial Parallel Events, Zorlu Performing Arts Center, Istanbul

2015, “Lonely and Crowded”, Khas Gallery, Kadir Has University, Istanbul

2014, “Contemporary Istanbul”, Artnivo, Istanbul

2014, “Where am I?”, Kare Gallery, Istanbul

2014, “Download”, Artnivo, Istanbul

2013, “3rd International Bursa Fotofest Dummy Awards”, ‘The Other Bosnia” 1st Prize, Bursa

2013, “Young Fresh Different 4”, Zilberman Gallery, Istanbul

Küratöryel 

Curated

2021, "Haunted by Faces, Evliyagil Museum, Ankara

2021, "The Wizard and The Garden, Erimtan Archeology & Art Museum, Ankara

2020, "Crystal Chateau", Evliyagil Museum, Ankara

2019, "Venus In Furs", Match Art Project, Istanbul

2018, “The Cut and The Pit”, Uniq Gallery, Istanbul

2017-2022, ArtOda Exhibitions:

2017, "The Hunt", ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2018, The Same Garden", ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2018, "Last Gold Day", Alfa18: Ezgi Ecem Okşin, ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2019, "Closed Doors", ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2019, "Possible Worlds", Alfa19: Umut Kambak, ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2019, "Traces of the Past", ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2020, "Sacrifices Given to Devoted Pains", Alfa20: Gülşah Akdemir, ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2020, "Nightswimming", ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

2021, "Organic Relations Network", Alfa21: Özge Yalacak, ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara 

2022, "The Records of Presence: Performance Archives Video Exhibition", ArtOda, Evliyagil Museum, Ankara

bottom of page